O grupie

Ci wszyscy którzy lubią sie pokazywać na skypie przed kamerką -- (PODAWAĆ WŁASNE NICKI)