O grupie

Panie lubiące mieć pieszczone piersi i panowie lubiący to robić - to nasze miejsce! Bardzo cieszę się witając nowych grupowiczów! Panie,Panowie pamiętajcie! nasze piersi czekają...!!!